Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bing Bang Bong / Svartsjuk samba (1964)

Singel av Nora Brockstedt

Utgivelsesdata

Karusell KM 35 Vinyl Norge 1964