Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bibelske Bilder (2008)

Album av Ketil Hvoslef

Spor

1 Kyrie 03:26
2 Gloria 03:07
3 Credo 06:06
4 Sanctus 01:42
5 Benedictus 02:37
6 Agnus Dei 03:58
7 Regina coeli 04:51
8 Adoramus te 03:42
9 Ave vivens hostia 04:21
10 Bibelske Bilder 21:23

Utgivelsesdata

BERGEN DIGITAL STUDIO BD7063SACD CD 2008