Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bestefars slåttar (2006)

Spor

1 Anders bæljespell (polka) 01:46
2 Reinlender etter Willy Rustad 02:36
3 Emilie vals 02:47
4 Masurka 03:01
5 Maurenes inntogsmarsj 02:21
6 Avskjed 02:06
7 Vals 02:32
8 Polkaen hass Karl Likkjen 02:47
10 Flygarvalsen 02:44
11 Springdans 02:20
12 Da Snekkerud'n kjørte hemmat fjøstømmeret 01:50
13 Reinlendar 02:00
15 Trippar 01:56
16 Draumesong 04:01

Utgivelsesdata

NORILD NORIL-CD 272 CD 2006