Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bergrosa (2011)

Spor

1 Gro-valsen 02:35
2 Kari Pers polska (Live) 02:12
3 Gjetaren borti Bekkosa (Live) 02:35
4 Ola Elven, pols (Live) 02:07
5 Emigrantvalsen (Live) 03:29
6 Snusleppa, pols (Live) 02:13
7 Feragenvalsen (Live) 02:26
8 Reinlender etter Sven Pålsa (Live) 01:59
9 Røragenvalsen (Live) 02:25
10 Hinnes Nille, reinlender (Live) 02:49
11 Sven Pålsa leken, pols (Live) 02:22
12 Sulhusgubbens reinlender (Live) 02:35
13 Direktørvalsen (Live) 02:22
14 Enkjerrleken, pols (Live) 02:15
15 Svenskvals i Brekken (Live) 02:36
16 DVD

Utgivelsesdata

ta:lik TA 86 (dob.alb, pl.1) CD 2011
NRK CD 2011
ta:lik TA 86 (dob.alb, pl.2) CD 2011