Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Berg og Vatn (2000)

Spor

1 Førespel 00:39
2 Buforsdagen 02:26
3 Stamgauken 02:12
4 Halling 02:16
5 Porthusleik 03:25
6 Flatmoin 01:26
7 Prillar-guri 03:36
8 Finnjenta 03:43
9 Brurmarsj Etter Kristen Storlien 02:58
10 Gjetarvise frå Høvringen 03:06
11 Munnharpevals 01:24
12 Springleik på Solungstille 02:30
14 Gammel-bøa 02:03
15 Vals Etter Ivar Bråtå (b-durvals) 01:58
16 Bånsull frå Østre Gausdal 04:12

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7150 CD 2000