Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Begjær (2005)

Spor

1 Grevevisa 05:35
2 Terningspelet 05:06
3 Herr peders slegfred 10:14
4 Jeg beilet en gang til en pige så skjønn 01:42
5 Ranumun den unge 06:19
6 Der gikk seg to piger 03:59
7 Herr Ole 06:28
8 Sven Svane 04:11

Utgivelsesdata

ta:lik Ta20cd CD 2005