Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bartók - Concerto for Orchestra - Musikk for strengeinstrumenter, percussion og celesta (1990)

Spor

1 Konsert for orkester, Sz 116: 1.sats 09:34
2 Konsert for orkester, Sz 116: 2.sats 06:50
3 Konsert for orkester, Sz 116: 3.sats 07:40
4 Konsert for orkester, Sz 116: 4.sats 04:15
5 Konsert for orkester, Sz 116: 5.sats 09:21
6 Musikk for Strengeinstrumenter, Slagverk og Celesta: 1.sats 06:56
7 Musikk for Strengeinstrumenter, Slagverk og Celesta: 2.sats 07:29
8 Musikk for Strengeinstrumenter, Slagverk og Celesta: 3.sats 07:27
9 Musikk for Strengeinstrumenter, Slagverk og Celesta: 4.sats 07:04

Utgivelsesdata

EMI CDC 7 54070 2 CD 1990