Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bare du/Legenden om Joe Hill (1973) (1973)

Spor

1 Bare du
2 Legenden om Joe Hill

Utgivelsesdata

Talent Vinyl 1973