Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bare barn er barn, men alle er vi barnebarn (1979)

Spor

1 Tramp på en smurf 03:44
2 Bare barn er barn 03:38
3 Småprat 00:40
4 Snørr og snerk 01:48
5 Småprat 2
6 Den redde mannen 02:13
7 En skummel historie 03:59
8 Juletreet 02:42
9 Småprat 3
10 Hjalmar 03:02
11 Slapp reggae 03:11
12 Småprat 4
13 Trafikkvise 01:28
14 Lalla 02:54
15 Telephonrag 03:07
16 Dyrlege hambo 01:47
17 Byssanlull 03:40

Utgivelsesdata

Snowflake Records CLP 3009 LP 1979