Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bare barn er barn, men alle er vi barnebarn (1979)

Spor

Utgivelsesdata

Snowflake Records CLP 3009 LP 1979