Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bach: Die Zwei- und Dreistimmigen Inventionen (1992)

Spor

1 Tostemmige Invensjoner nr 1-3 BWV 772-74 04:26
2 Tostemmige Invensjoner nr 4-5 BWV 775-76 02:29
3 Tostemmig Invensjon nr 6 BWV 777 04:06
4 Tostemmige Invensjoner nr 7-9 BWV 778-80 04:29
5 Tostemmige Invensjoner nr 10-12 BWV 781-83 03:45
6 Tostemmige Invensjoner nr 13-15 BWV 784-86 04:23
7 Trestemmige Invensjoner nr 1-3 BWV 787-89 03:47
8 Trestemmig Invensjon nr 4 BWV 790 02:24
9 Trestemmige Invensjoner nr 5-6 BWV 791-92 05:16
10 Trestemmige Invensjoner nr 7-8 BWV 793-94 04:05
11 Trestemmig Invensjon nr 9 BWV 795 05:10
12 Trestemmige Invensjoner nr 10-12 BWV 796-98 04:16
14 Trestemmige Invensjoner nr 14-15 BWV 800-01 04:00

Utgivelsesdata

Ukjent Sound Star-ton Sst 30180 CD 1992