Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bach - Das Wohltemperierte Klavier, Book 2 (1985)

Spor

1 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 1.sats 04:02
2 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 2.sats 03:47
3 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 3.sats 03:55
4 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 4.sats 07:05
5 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 5.sats 06:10
6 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 6.sats 03:36
7 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 7.sats 04:57
8 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 8.sats 06:32
9 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 9.sats 05:21
10 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 10.sats 05:24
11 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 11.sats 05:30
12 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 1-12, BWV 870 - 881: 12.sats 05:57
13 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 1.sats 05:35
14 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 2.sats 07:09
15 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 3.sats 05:15
16 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 4.sats 05:57
17 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 5.sats 06:51
18 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 6.sats 11:08
19 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 7.sats 03:19
20 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 8.sats 04:32
21 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 9.sats 05:44
22 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 10.sats 08:07
23 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 11.sats 05:28
24 Das wohltemperierte Clavier, Bind II, nr. 13-24, BWV 882 - 893: 12.sats 05:03

Utgivelsesdata

Simax PSC 1046 (dob.alb, pl.1) CD 1985
Simax PSC 1047 (dob.alb, pl.2) CD 1985