Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bach - Das Wohltemperierte Klavier, Book 1 (1985)

Spor

1 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 1.sats 03:59
2 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 2.sats 03:39
3 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 3.sats 03:31
4 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 4.sats 07:44
5 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 5.sats 03:27
6 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 6.sats 03:10
7 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 7.sats 06:16
8 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 8.sats 08:21
9 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 9.sats 02:38
10 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 10.sats 03:37
11 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 11.sats 02:27
12 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 1-12, BWV 846 - 857: 12.sats 06:36
13 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 1.sats 03:26
14 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 2.sats 04:13
15 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 3.sats 03:42
16 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 4.sats 04:19
17 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 5.sats 04:10
18 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 6.sats 04:32
19 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 7.sats 03:15
20 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 8.sats 05:27
21 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 9.sats 02:41
22 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 10.sats 05:35
23 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 11.sats 03:54
24 Das wohltemperierte Clavier, Bind I, nr. 13-24, BWV 858 - 869: 12.sats 08:58

Utgivelsesdata

Simax PSC 1044 (dob.alb, pl.1) CD 1985
Simax PSC 1045 (dob.alb, pl.2) CD 1985