Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Arne Nordheim - String Quartet - Antonio Bibalo - String Quartet· (1987)

Rettet etter opplysninger på Discogs.no.

Rettet etter opplysninger på Discogs.no.

Spor

1 Kvartett for strykere: 1.sats 10:44
2 Kvartett for strykere: 2.sats 16:04
3 I. Lento Quasi Una Improvisazione 10:10
4 II Intermezzo 04:26
5 III. Epittafio Kvartett for strykere: 3.sats 06:07

Utgivelsesdata

NORWEGIAN COMPOSERS NCD 4915 CD 1987