Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Armon Lapset : Julesalmer fra nord (2006)

Album av Cantus Polaris

CDen inneholder julesalmer som brukes i det læstadianske miljøet, samt tekster og melodier fra Nord-Norge

CDen inneholder julesalmer som brukes i det læstadianske miljøet, samt tekster og melodier fra Nord-Norge

Spor

1 Maria hun er en jomfru ren 07:03
2 I Babels land sitter Sions enke 04:13
3 Klinge skal et jubelkor 04:08
4 Vår Jesus kan ei noe herberg finne 04:39
5 Du være lovet, Jesus Krist 04:36
6 Et barn er født i Bethlehem 03:55
7 Mitt hjerte alltid vanker 10:12
8 Den Tredie Sang: Undfangen af den Hellig Aand ... 03:32
9 Fra fjord og fjære 04:01
10 Alle nådens barn tilhope 06:07

Utgivelsesdata

Cantus Polaris CPCD 001 CD 2006