Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Armon Lapset : Julesalmer fra nord (2006)

Album av Cantus Polaris

CDen inneholder julesalmer som brukes i det læstadianske miljøet, samt tekster og melodier fra Nord-Norge

CDen inneholder julesalmer som brukes i det læstadianske miljøet, samt tekster og melodier fra Nord-Norge

Spor

Utgivelsesdata

Cantus Polaris CPCD 001 CD 2006