Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Anna Og Johan / Polka I København (1962)

Spor

1 Anna Og Johan
2 Polka I København

Utgivelsesdata

Philips 353 197 PF Vinyl 1962