Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Alvedans (2011)

Spor

1 Natt 03:49
2 Ikkje gå 03:59
3 Vakrere før 03:17
4 Bli hos meg 04:51
5 17 år 04:11
6 Augene dine 03:59
7 Ei kvite jul 04:38

Utgivelsesdata

Forte Music CD 2011