Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Alle Helgens Messe (1976)

Spor

1 O store Gud vi lover deg 03:44
2 Rop høyt av glede. Stor er deres lønn i himmelen 03:00
3 Syndsbekjennelse og nådetilsagn 01:24
4 Kyrie 00:48
5 Gloria 01:37
6 Kom, la oss juble for Herren 01:06
7 Kollektbønn 00:47
8 Lektie 02:16
9 For alle Helgner 03:27
10 Evangelium 00:52
11 Credo 02:00
12 Hen over jord et pilgrimstog 03:03
13 Kirkebønn 01:44
14 Lovprisning 06:39
15 Nattverdsang 05:33
16 Takkekollekt 00:51
17 Benedicamus og velsignelse 00:50
18 I himmelen 03:06

Utgivelsesdata

FOR-X NKLP 5 LP 1976