Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Alle Helgens Messe (1976)

Spor

Utgivelsesdata

FOR-X NKLP 5 LP 1976