Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Åge Original (2001)

Samlealbum av Åge Aleksandersen

Flere sammensetninger av Sambandet på denne samleplaten.

Flere sammensetninger av Sambandet på denne samleplaten.

Spor

Utgivelsesdata

Norske Gram 5318662 (dob.alb, pl.1) CD 2001
Norske Gram 5318662 (dob.alb, pl.2) CD 2001