Revisjonshistorikk

Gjør endringer

A Little Bit of Heaven - Songs of Johannes Kleppevik (1975)

Spor

Utgivelsesdata

Cosmo CNLP 576 Vinyl 1975