Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Å Hvor Salig det Skal Blive (1992)

Spor

1 Komme nu alle til himlen å gå 01:23
2 Å, at jeg kunne min Jesus prise 03:29
3 Herre Jesus gi meg nåde 03:06
4 Tenk på meg Når Dagen Helder 02:22
5 Å hvor salig det skal blive 04:15
6 Jeg ser deg, o guds lam å stå 06:08
7 Vi takke dig, o gud, vaar fader kjære 02:10
8 Når vår vandring her er over 02:42
9 Når mitt øye, trett av møye 04:30
10 Jeg vil din pris udsjunge 04:13
11 Å tenk når engang samles skal 03:18
12 Med Jesus vil eg fara 03:29
13 Bruremarsj fra Verdal 01:51
14 For guds folk er hvilen tilbake 01:58
15 Lær meg å kjenne dine veie 03:41
16 Amen! Jesus Han Skal Råde 02:39
17 Nu la oss takke gud 06:13

Utgivelsesdata

Pro Musica Ppc 9029 CD 1992