Revisjonshistorikk

Gjør endringer

... synger Aage Samuelsen (1995)

Album av Jan Groth

Jan Groth synger Aage Samuelsen

Jan Groth synger Aage Samuelsen

Spor

1 Så mange vil til himmelen 02:57
2 Å, så underbart 04:10
3 O Jesus, Du Som Fyller Alt I Alle
4 Jeg sunket var ned i det dype dynd 02:40
5 Gå nu til Jesus 03:18
6 Kjære jesus, min frelser og herre 04:41
7 Jeg Takker Gud (Fortapt, Forlatt, Gud Fant Meg) 02:31
8 Hvor i verden du går 03:54
9 Å, hvilken nåde og miskunnhet 04:01
10 Jesus frelseren 04:20
11 Jeg vil nu synge en sang om Jesus 03:10
12 Si meg, hvorfor gråter du 06:01

Medvirkende

Aage Samuelsen

Utgivelsesdata

Master Music MMD 941 CD 1995