Revisjonshistorikk

Gjør endringer

90-Meters-bakken (1992)

Singel av Di Derre

Spor

Utgivelsesdata

Sonet T 9661 SG 1992