Revisjonshistorikk

Gjør endringer

90-Meters-bakken (1992)

Singel av Di Derre

Spor

1 90-Meters-bakken 04:00
2 Vampyren 02:40

Utgivelsesdata

Sonet T 9661 SG 1992