Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

666 International (1999)

Album av Dødheimsgard

Spor

1 Shiva-interfere 09:08
2 Carpet Sombing 02:24
3 Regno Potiri 10:19
4 Final Conquest 05:56
5 Logic 00:59
6 Sonar Bliss 07:38
7 Magic 01:42
8 Completion 06:27
9 -no-title- 06:27
65 /ikke oppgitt/ 01:26

Utgivelsesdata

Moonfog Fog 20 CD 1999