Revisjonshistorikk

Gjør endringer

50 Beste Gjennom 50 år (2004)

Samlealbum av Wenche Myhre
Utgitt 2. august 2004

Spor

Utgivelsesdata

Universal 981622 3 CD Norge 2004