Revisjonshistorikk

Gjør endringer

25 år med gitter & stas (2002)

Samlealbum av Terje Tysland

Spor

Utgivelsesdata

Norske Gram 7243 5 42430 2/2 (dob.alb, pl.2) CD 2002
Norske Gram 7243 5 42430 2/1 (dob.alb, pl.1) CD 2002