Revisjonshistorikk

Gjør endringer

20 Years 20 Songs (2009)

Samlealbum av Oslo Gospel Choir

Spor

Utgivelsesdata

Kirkelig Kulturverksted FXCD 344 (dob.alb, pl.1) CD 2009
Kirkelig Kulturverksted FXCD 344 (dob.alb, pl.2) CD 2009