Revisjonshistorikk

Gjør endringer

1958 / Jukebox Jive (1980)

Utgitt september 1980

Spor

Utgivelsesdata

Polydor 2052 188 Vinyl 1980