Revisjonshistorikk

Gjør endringer

00.15 (1980)

Utgivelsesdata

Talent TLS 4035 Vinyl Norge 1980