Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Är jag född så vill jag leva! (1998)

Är jag född så vill jag leva! - Syv sanger fra Bellman-forestillingen i Logen, Bergen

Är jag född så vill jag leva! - Syv sanger fra Bellman-forestillingen i Logen, Bergen

Spor

1 Fredmans sång nr. 14 03:41
2 Fredmans epistel nr. 72 - lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton 05:11
3 Fredmans epistel nr. 43 - till Ulla Winblad, skrifven vid ett ömt tillfälle 01:52
4 Fredmans sång nr. 6 03:23
5 Fredmans epistel nr. 81 - till grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Danto-bommen, diktad vid grafven 04:54
6 Fredmans epistel nr. 54 - vid corporal Bomans grav på St. Catharina kyrkogård 04:52
7 Fredmans epistel nr. 82 - oförmodade afsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost... 06:27

Utgivelsesdata

Stageway Stageway Teater Cd-5000 CD 1998