Gjør endringer

Óslift (1999)

Spor

1 Sume gongeæ du no så fager og fin 01:05
2 Springleik etter Peder P. Husom 01:37
3 Springleik etter Sivert Dalen 01:11
4 Vals etter Lars Tuvan 01:46
5 Vals etter Thorvald Trondsgård 02:21
6 Reinlender etter Thorvald Trondsgård 01:19
7 Furulykkjeleiken 01:11
8 Springleik etter Lars Tuvan 01:45
9 Vals 02:19
10 Vals etter "Liahugude" 01:12
12 Skotsk etter Thorvald Trondsgård 01:09
13 Vals etter Iver Dalløkken 02:02
14 Springleik etter Thorvald Trondsgård 01:34
15 Halling etter Eirik Dalflyen 01:10
16 To hallinger etter Thorvald Trondsgård 01:51
19 Springleik 01:32
22 Reinlender etter Tormod Sæteren 01:43
25 Masurka etter Thorvald Trondsgård 01:34
27 Karileiken - Bruremarsj ettet Thorvald Trondsgård 01:40
28 Sov sødt, barn du lille 01:06
29 Skottenes hjemve 02:06

Utgivelsesdata

Ukjent Folldal Spellmanslag FSCD 1999 CD 1999