Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Viking Records

Ble senere til Jansen Plateproduksjon

Ble senere til Jansen Plateproduksjon

Utgivelser

Jens Carelius
The Beat of the Travel
VIKINGCD 001 2009