Gjør endringer

STARBEAT

Utgivelser

Casino Steel
The Wonderful World of Mr. Casino Steel
Ddr CD 9101 1991
Petter Wavold
Mini-Album
Ddr 9001 1 1990
Tindrum
Cool, Calm & Collected [norsk versjon]
DDRCD 9007 1990