Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Rock-O-Rama Records

Utgivelser

Siste Dagers Helvete
The Hell
RRR.38 1984