Matched: plateselskap/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

RCA INTERNATIONAL

Utgivelser

Four Jets
20 år / 20 years
PB 60094 1983
Doodle Bugs
Einsam
YNJK 1-742 1976
Doodle Bugs
Einsam
YNJL 1-742 1976
Diverse artister
41 viser ved Visens Venner
YNJL 2-710 1974
Laila Dalseth, Stokstad/Jensen Trad. Band
Glajazz
YNJL 1-800 1973
Diverse artister
Treff (1)
INTS 1291 1971
Diverse artister
Treff 2
INTS 1354 1971