Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Quick Records

Også kjent som: QUICK

Utgivelser

Tommy Luger
Luger Kula-Again Agentz
QUICK 002 2013
Tommy Luger
Tommy Luger
QUICK001 2010