Gjør endringer

Oslo Gramophon Selskab

Utgivelser

Nordre Sving
Gulljentene
OSGL 19871 1987