Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Øll & Pottetgøll Rekkords

Også kjent som: ØPGRS

Utgivelser

Diverse artister
Appsolutt Kloppstock
ØPGRS 00 00002 1994