Revisjonshistorikk

Gjør endringer

MMP Music

Utgivelser

Johnny Yen
12 Rette Eller En Kule For Pannen
MMP MUSIC 002-91 1991