Gjør endringer

Lurøy kommune

Utgivelser

Trygve Hoff
Lurøy - Liv laga
Lur 86 1986