Gjør endringer

Klango

Utgivelser

Odd Bergum
Hva er livet for deg?
F-126 1967
Odd Bergum
Om du på Herren tror
F-79 1965
Frank Nordli
Eg skal kjenna honom
F-501
Vivi Chronholm
Vivis Jul
Klango FCD 1133