Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Eonel Sound

Også kjent som: Ascending Moon Records

Eonel Sound ble offisielt opprettet i desember 2009, som et label for utgivelser med artisten Eth Eonel. Før dette ble det kalt Ascending Moon Records.

Eonel Sound ble offisielt opprettet i desember 2009, som et label for utgivelser med artisten Eth Eonel. Før dette ble det kalt Ascending Moon Records.