Gjør endringer

Decca

Utgivelser

David Garrett
Rock Symphonies
478 264-5 2010
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6061 (boks, pl.1) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6062 (boks, pl.2) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6064 (boks, pl.4) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6065 (boks, pl.5) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6066 (boks, pl.6) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6067 (boks, pl.7) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6068 (boks, pl.8) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6069 (boks, pl.9) + 475 6069 (pl.9 av 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6069 (boks, pl.9) + 475 6069 (pl.9 av 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6069 (boks, pl.9) + 475 6069 (pl.9 av 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6069 (boks, pl.9) + 475 6069 (pl.9 av 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6069 (boks, pl.9) + 475 6069 (pl.9 av 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett) + 475 6070 (boks, pl.10) 2004
Ann Ayars, Fritz Stiedry, Glyndebourne Festival Orchestra, Southern Filharmoniske Orkester, Zoë Vlachopoulos
Kathleen Ferrier - Edition
475 6060 (sett)+ 475 6063 (boks, pl.3) 2004
Sissel Kyrkjebø
Sissel
440 064 412-2 2002
Morten Gunnar Larsen
Fingerbreaker
460 499-2 1999
Einar Steen-Nøkleberg, Marte Krogh
Sonatas
467 043-2 1999
Carl Nielsen
Maskarade
460 227-2 (sett) + 460 228-2 (dob.alb, pl.1) 1998
Carl Nielsen
Maskarade
460 227-2 (sett) + 460 229-2 (dob.alb, pl.2) 1998