Gjør endringer

Dames Fonogram

Utgivelser

A/S Dameteater & søn
Det er lett å si jeg elsker deg på engelsk
1-89 1989