Gjør endringer

Crunkfunk

Utgivelser

Appendix
Idoler med paroler EP
CFCD 006 2007