True Norwegian Black Metal

Fra inngangen til 2000-tallet, i en periode på sju år, fulgte den amerikanske fotografen Peter Beste norske Black Metal-musikere. Som interpretasjoner av en viktig norsk og internasjonal musikkscene, er dette en naturlig del av Rockheims fotosamling. Her vises et utvalg fotografier fra denne musikkkulturen sett igjennom Bestes kameralinse.