Forord

Kjære rockeinteresserte

Det har tatt tid å skrive denne boka, og det har vært en atskillig større oppgave enn jeg fra begynnelsen hadde regnet med. Jeg har nok vært på nippet til å gi opp noen ganger.

Men det har også vært en interessant oppgave. Jeg har møtt mange hjelpsomme mennesker, og uten deres støtte og oppmuntring hadde jeg aldri lyktes. En spesiell takk til alle de musikerne i og fra Fredrikstad som har bidratt med ett eller annet.

Fredriksstad Blad og Demokraten skal ha takk for lån av bilder (arikivene deres er nok litt mangelfulle!). På noen av bildene er fotografens navn ikke oppgitt, og jeg har derfor brukt utlånerens. Jeg håper det kan godtas.

Porsjektet har ved flere anledninger blitt omtalt i avisene. Denne PR er ikke uvelkommen, selv om det nok har økt forventningene til boka.

Plankerock fra Plankeby’n har altså blitt et større prosjekt enn jeg hadde forestilt meg. Det betyr at prisen er noe høyere enn jeg hadde regnet med den skulle bli, men til gjengjeld tror jeg at rockehistorien har blitt mer komplett gjengitt, og Fredrikstads rockehistorie fortjener det! Den har vært en vesentlig del av byens kulturhistorie gjennom mange år.

Plankerock fra Plankeby’n har prøvd å dokumentere det som har skjedd i Fredrikstad og omegn helt siden rocken kom. Det har derfor blitt en bok med mange opplysninger og mange navn. Jeg har prøvd å få boka så korrekt som mulig, men ingen kan lykkes 100 prosent.

Kim Hjardar