Plakater

Musikkhistoriens plakater har som regel fungert som reklame for konserter eller utgivelser. Men samlet sett viser plakatkunsten oss også andre aspekter ved vår nære musikk- og kulturhistorie. Plakatene minner oss om mangfoldet av band og om hvordan musikkulturer har ulike visuelle uttrykk. Her vises et tilfeldig utvalg på ti plakater fra hver av de siste fem tiårene, hentet fra Rockheims samlinger.