Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Vilhelm Dybwad

Velg forbokstav på

12.02.1863 - 16.30.1949

Forfatter og advokat, 12.02.1863–16.03.1950, født i Kristiania. Gift med skuespillerinnen Johanne Dybwad, og i annet ekteskap med kabaretsangerinnen Bokken Lasson. «Hr Kristiania» og «Visens mester» ble han kalt, og allerede i ung alder gjorde han seg gjeldende i teatersammenheng. Bl.a. skrev han studenterkomediene En paa planeten og Splendid (1883), der han medvirket dels på scenen og dels som pianist. Splendid dannet skole for senere studentrevyer som Maxis og revysuksesser i Trondheim.

Operetten Ola Lia skrev han sammen med Olaf Krohn. Det var onkelen Jens Aabel fra Ringerike (med sin årlige bytur med Ringerikspoteter) som var modell, og fetteren Hauk Aabel gjorde den til en kjempesuksess på Centralteatret i 1904. Senere skrev han bl.a. revyen Verdens undergang (der den legendariske visa «Akerselva, du gamle og grå» ble lansert av Hauk Aabel) og komedien Mot Nordpolen, som ble oppført på Nationaltheatret.

Det ble skuespill, revyer og viser på løpende bånd, og Dybwad regnes som en av våre fremste visediktere i første halvdel av 1900-tallet. Ved siden av, eller kanskje først og fremst, drev han advokatpraksis fra 1892. Blant gutta på by'n ble det sagt at «såsant en ikke direkte hadde tilstått, og hadde fått'n Dybwad som forsvarer, så var en så å si sikker på å bli frikjent». Han skrev også flere bøker basert på sine erfaringer i retten, bl.a. Retten er satt og På anklagebenken.

Mange av Dybwads viser ble laget til Chat Noir, særlig i Chat Noirs tidligste år. Av viser som har festet seg i folks hukommelse må først og fremst nevnes «Hovedøen», som ble en storslager i Kari Diesens versjon i 1957. «Akerselva» er også innspilt på grammofon, og den mest interessante versjonen er uten tvil den Centralteatrets sjef Harald Otto sang inn i 1906.

Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.