Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Toralf Tollefsen

Velg forbokstav på

Toralf Tollefsen fikk etter hvert ry på seg for å være en ener på sitt instrument og hadde stor suksess ute i verden. ''Dancing Accordeon'' kom i 1970
Toralf Tollefsen fikk etter hvert ry på seg for å være en ener på sitt instrument og hadde stor suksess ute i verden. ''Dancing Accordeon'' kom i 1970


Toralf Tollefsen karakteriseres som en nybrottsmann innenfor trekkspill-genren. Her pryder han forsiden på jazz-tidsskriftet Rytme i 1949
Toralf Tollefsen karakteriseres som en nybrottsmann innenfor trekkspill-genren. Her pryder han forsiden på jazz-tidsskriftet Rytme i 1949


26.08.1914 - 27.11.1994


Toralf Louis Tollefsen, trekkspiller, 26.08.1914– 27.11.1994, født i Glemmen ved Fredrikstad.

Tollefsen er av mange betegnet som den største i norsk trekkspillhistorie. fem–seks år gammel tok han de første tonene på onkelens trekkspill, og elleve år gammel opptrådte han for første gang i regi av trekkspillegenden Hans Erichsen. 15 år gammel tok han trekkspillundervisning hos Ottar E. Akre i Oslo, samtidig som han spilte fast på restaurant om kvelden. Teorilærer var Hans Stenseth, og sangundervisningen sto Sigurd Hoff for.

Tidlig på 30-tallet arbeidet han i musikkforretning om dagen og spilte på restauranter i Oslo om kvelden (bl.a. på Gullfisken og Nürnberger Hof). Den første norgesturneen kom i 1934, deretter fulgte en ny turné i 1935, begge ganger med Ottar E. Akre. I 1935 fikk han tilbud om å komme til England for å spille, og det ble opptredener på kinoer og teatre. Det kom tilbud om å spille for BBC i London, og dette førte igjen til engasjement på varieteer. Konsertreiser fulgte, til Frankrike, Tyskland, England, Irland, Skottland, Island, Australia, New Zealand, USA og Canada. Tollefsen bosatte seg i London i 1938.

I krigsårene var han i Norge, men bodde i England igjen fra 1945–60. I januar 1947 hadde han konsert i prestisjefylte Wigmore Hall i London, og i mars 1947 opptrådte han med The London International Symphony Orchestra i Royal Albert Hall i London. Dette var første gang trekkspill ble benyttet som soloinstrument med et symfoniorkester, og Tollefsen fikk snart ry på seg for å være en verdensener på sitt instrument.

I tillegg til å briljere på trekkspillet, gjorde han seg gjeldende som komponist. Blant mange komposisjoner kan nevnes «Konsertvalsen» (1934), «Promenade Rytme» (1942), «Scandinavian Suite» (1959), «Tollheim Polka» (1972) og «Consert Etyde» (1987). Han utga læreboken Trekkspill for skolen, reiste med Rikskonsertene og opptrådte i radio og TV. Tollefsen fikk St. Olavs-medaljen i 1972 og Spellemannprisen (hedersprisen) i 1977. Redaktør av hans biografi, Jon Faukstad, karakteriserer ham som en nybrottsmann som flyttet grenser for sitt instrument.

Ved siden av å skape perler av tradisjonell trekkspillmusikk ved sin virtuose fremføring, tok han opp klassiske verk på sitt repertoar. Med sin suksess i Norden og i engelsktalende land kan han med rette kalles en verdensartist. Det har blitt et stort antall plateinnspillinger siden debuten med Pietro Deiros vals «Elvira» i 1934. Andre innspillinger var «Schottis Acrobatic» (1934), «Ungarsk rapsodi nr. 2» (1936), «Carnival Of Venice» (1938), «Ertesekken» (1941), «12th Street Rag» (1949) og «Norsk fantasi» (1953).

På 60-tallet gjorde han innspillinger med musikere som Rolf Syversen, Finn Westbye, Håkon Nilsen og Per Nyhaug. Blant innspillingene kan nevnes «Med lokk og lur» (1965), «Dans på Son» (1966), «Klonken» og «Sunlight On The Fjord», begge fra 1968. «Med lokk og lur» havnet på 2. plass i Melodi Grand Prix i 1965, fremført av Nora Brockstedt (lite orkester) og Grynet Molvig (stort orkester). En rekke LP-plater kom i årene som fulgte, bl.a. Popular Classics (1971), Accordeon Evergreens (1972) og Norske folketoner og danser (1977).

På Tollefsens 80-årsdag kunne forlaget Norild overrekke CD-plate med Tollefsen-innspillinger fra 1934 til 1960 sammen med en bok med Jon Faukstad som redaktør: Toralf Tollefsen: Verdensartisten (1994). Tidligere hadde Norild Musikk utgitt en Tollefsenkassett: Klassiske innspillinger fra 30-tallet. De står dessuten bak CDene Over bølgen og Norsk fantasi, samt noteheftet Accodion Souvenirs. EMI ga i 2006 ut CDen Diamanter.
Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.