Matched: mediateket/norsk-pop-og-rockleksikon/(.*)

Skaus Kvintett

Velg forbokstav på

Skaus kvintett har navn etter gitaristen Oscar Skau, og forbindes med mange populære grammofoninnspillinger fra slutten av 30-årene og godt inn på 40-tallet.

Skau spilte banjo og senere gitar, og ble regnet som en glimrende gitarist. Han ble en av de første som spilte gitar i orkester i Norge, da han rundt 1930 begynte med gitarspill med legendariske Eddy Lang som forbilde. I 30-årene hadde Oscar Skau langvarige engasjement på Speilen, Grand og Casino i Oslo. Han ble medlem av Ottar E. Akres trio allerede i 1928, og med banjoen var han med på de første innspillingene plateselskapet Columbia gjorde i Norge i 1928.

Akre gjorde innspillinger med både trio og kvintett, og da Skaus kvintett begynte med sine plateinnspillinger på 1930-tallet, var det med noen av de samme musikerne som var med i Akres kvintett. Av kjente musikere som har spilt i Skaus kvintett, kan nevnes trekkspillerne Svend og Toralf Tollefsen og Rolf Syversen. Sistnevnte overtok etter Toralf Tollefsen da Tollefsen flyttet til England.

De fleste platene med Skaus kvintett kom ut på Telefunken og Polydor. I Sverige ga Sonora ut flere innspillinger med kvintetten, og de oppnådde en betydelig popularitet også på den andre siden av Kjølen. Blant innspillingene kan nevnes «Brita-mazurka», «Bygdesving», «Rundbrenner’n» og «Chagrin d’amour». Skau var ansatt i Carl M. Iversens musikkforretning, og drev etter hvert også egen musikkforretning i Oslo.
Tekstmaterialet er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.